november 29

0 comments

Avocado (Latinsk Lauraceae) (Persin) antages at være giftigt for hunde og katte

Både avocadoplantens blade og frugt er ekstremt giftig for fugle. Man antager at det samme gælder for hunde og katte, men det er ikke undersøgt til bunds.

(Udgivet april 2011, senest opdateret februar 2019)

 

Giftmekanisme

Det giftige stof giver akut celledød i hjertemuskulatur og i mælkekirtlerne. Stoffet hedder Persin og findes i høje koncentrationer i avocadoplantens blade og i selve avocadoen.

Det virker dog ikke så stærkt på hunde, som det eksempelvis gør på fugle og kvæg.

 

Symptomer på forgiftning med avocado

Symptomerne opstår på grund af svigtende hjertefunktion:

  • Nedstemt humør og apati
  • Halsen og besværet vejrtrækning
  • Unormalt hurtig eller urytmisk puls
  • Væskeansamlinger (ødem)

 

Nogle vil udvikle mælkekirtelbetændelse (mastitis). I så fald vil dyret have ondt i mælkekirtlerne, være trist og eventuelt have feber.

 

Giftig dosis

Indholdet varierer meget mellem forskellige plantesorter. Nogle sorter er meget mere giftige end andre og kun få gram kan give symptomer.

De avocadoer vi kan købe er formentlig ikke lige så giftige som det vildtlevende sorte, men de forskellige plantesorter kan være næsten umulige at skelne, så alle former for avocado bør undgås.

 

Behandling af avocadoforgiftning

Der findes ingen direkte behandling imod forgiftning med avocado. Man behandler derfor kun symptomerne. Det vil sige at man forsøger at støtte hjertefunktionen og lette vejrtrækning. Det kan man f.eks. gøre ved at give ren ilt, væskedrivende medicin og forskellige former for hjertemedicin.

Forgiftningen kan give varige mén.

Du se den fulde liste over forgiftninger hos hunde og lære om førstehjælp til forgiftninger i den her artikel…

 


Tags

Forgiftninger, Forgiftningsliste, Giftige planter, Videobrevkasse


You may also like

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page