oktober 17

0 comments

Rejse med hund eller katte til Grønland – en særlig udfordring

Du må gerne tage en hund med på rejse med hund til Grønland, men det kræver særlig attest og godforberedelse.

For at kunne tage et kæledyr med til Grønland skal du for det første opfylde de samme krav som for andre rejser, hvis du risikerer at skulle gennem et andet EU land på rejsen.

Derudover skal du have en indførselstilladelse fra Grønlands Repræsentation i København og du skal sende en ansøgning til den kommune, du planlægger at flytte til. Du skal blot sende et brev eller en mail vedlagt de relevante attester, og der er ikke krav til præcist hvordan ansøgningen skal se ud.

Din ansøgning skal vedlægges relevante attester, som du kan hente via Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Du skal altså have styr på:

  • Ansøgning
  • Rabiesvaccination med attest – hvalpe under 3 måneder behøver ingen vaccination, hvis der er dokumentation for, at moren har været rabiesvaccineret før fødslen.
  • Vaccinationsattest
  • Sundhedsattest
  • Ejererklæring
  • Dokumentation for at din hund er neutraliseret (for tæver). Dispensation kan søges.
  • Dokumentation for at din kat er neutraliseret (gælder både hankatte og hunkatte)

De fleste af disse oplysninger kan alle disse føres ind i kæledyrspasset.

Dyrlæger i Grønland

Du skal være opmærksom på, at det kan være en udfordring at komme til dyrlægen i Grønland og for det meste skal du til Nuuk for at det kan lade sig gøre.

Selvfølgelig regner du ikke med, at dit kæledyr bliver sygt, men det er godt at tænke igennem.

Det er heller ikke sikkert at dyrlægen lige er hjemme de dage hvor du skal bruge hende. Hun laver nemlig tilsyn i hele landet, og rejser noget rundt.

Vejr- og vindforhold kan også gøre rejsen til og fra dyrlægen langsommelig.


Tags


You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page