Adfærdsproblemer hos hund …eller har du et problem med din hund?

Adfærdsproblemer hus hunde kan skabe mange frustrationer. Hunde er dog sociale væsner. De vil til en hver tid gøre det rigtige, hvis bare de vidste var det indebærer og hvis de har kompetencerne til det.

Mange hunde med adfærdsproblemer er fanget i en ond cirkel af dårlig opførsel. De har fået for meget magt i hjemmet, som de enten ikke kan modstå eller se alternativer til, man som samtidig gør dem utrygge. Ejerne begriber ikke hvad der foregår og bliver ligeledes fanget i en ond cirkel.

More...

Du må som ejer være den modne med ansvaret for at ændre noget, som kan give jer en bedre hverdag.

Du kan ikke forvente at forandringen kommer fra din hund. Det er dig, der skal lave noget om eller prøve noget nyt før noget i jeres relation og din hunds opførsel kan ændre sig.

Hvad definerer et adfærdsproblem?

Adfærdsproblemer eller problemadfærd er når hundens adfærd kommer til udtryk på en uhensigtsmæssig måde. Det kan f.eks. være gøen,  destruktiv adfærd eller frygt, når den er alene hjemme eller eksempelvis er bange for tordenvejr og andre høje lyde.

Adfærdsproblemer har som regel flere årsager, der spiller sammen og skaber problematikken. Det kan være manglende træning, stress i hverdagen, sygdom eller skader. Derfor skal det altid undersøges grundigt af en professionel hundeadfærdskonsulent.

Ulydighed er ikke det samme som adfærdsproblemer. En hund kan betragtes som ulydig, hvis den ikke adlyder grundlæggende lydighedskommandoer, såsom at sidde, blive, gå ved siden af ejeren eller komme, når den bliver kaldt. Dette kan skyldes manglende træning eller opmærksomhed fra ejeren.

Det er vigtigt at skelne mellem en hund, der er ulydig på grund af manglende træning, og en hund med et adfærdsproblem, da adfærdsproblemer kræver en mere dybdegående vurdering og behandling.

Adfærdsproblemer er heller ikke det samme som en ellers normal adfærd hundens ejer blot synes er forkert, ikke kan lide eller er upraktisk. Det kan eksempelvis være en glad, hyperaktiv hund der brænder ubrugt krudt af, eller en aktiv hund, der går på damejagt.

Det er vigtigt at ejere har realistiske forventninger til deres hunds adfærd og temperament, og at nogle adfærdsmønstre kan være en del af hundens natur og race.

Hovedpunkterne i denne artikel

Adfærdsproblemer hos hunde kan skyldes flere faktorer som manglende træning, sygdom, stress eller skader. Det er vigtigt at skelne mellem en ulydig hund på grund af manglende træning og en hund med et adfærdsproblem. Adfærdsproblemer kræver en dybdegående vurdering og behandling af en professionel hundeadfærdskonsulent. Tusindvis af raske hunde aflives hvert år på grund af adfærdsproblemer. Det er vigtigt, at hunde får nok træning, socialisering og et trygt miljø for at undgå adfærdsproblemer.

  • At ignorere adfærdsproblemer hos en hund kan forværre situationen og øge risikoen for, at hunden bliver aggressiv.
  • Hunde med adfærdsproblemer kan have brug for specialiseret træning og behandling for at ændre deres adfærd.
  • Det er vigtigt at identificere årsagerne til en hunds adfærdsproblemer for at kunne tilbyde den bedst mulige behandling.
  • Det er muligt at forebygge adfærdsproblemer hos hunde ved at socialisere dem og give dem tilstrækkelig træning og motion.

Raske hunde aflives for problematisk adfærd

Tusindvis af raske hunde aflives hvert år på grund af adfærdsproblemer. Det er et stort problem, som mange steder forværres af utilstrækkelig eller manglende træning og socialisering - og nogle steder manglende viden hos dyrlægen. Desværre har dette ført til, at mange hunde kommer i konflikt med deres omgivelser og ender med at blive aflivet.

Heldigvis kan der findes løsninger på problemet. For det første skal du sikre, at din hund modtager nok træning og socialisering. For det andet skal du sørge for, at den har et trygt miljø med minimale stressfaktorer. Endelig bør du tage fat på nogle af de mere almindelige adfærdsproblemer som aggression, urinmarkering og destruktiv adfærd.

Hvorfor ændrer min hund adfærd?

Inden jeg kan starte på at skrive om egentlig adfærdsproblemer hos hunde, skal jeg have én vigtig ting af vejen.

Når en ændrer adfærd eller har adfærdsproblemer, skal man altid overveje om det kan skyldes anden sygdom. Eksempelvis kan hormonsygdomme, feber eller kroniske smerter fra led eller tænder påvirke en hunds humør og adfærd betydeligt.

Eksempelvis er kronisk tandpine en helt klassisk årsag til ændret adfærd, der snyder mange ejere. Hvis hunden ellers spiser pænt og er glad og piver ikke, så kan den vil ikke have smerter...? Det kan den nemlig godt.

Jeg har personligt set og behandlet flere tilfælde hvor en hunds agressive adfærd forsvandt efter vi havde fjernet en skjult tandbyld.

Alt adfærdsbehandling starter derfor med en god undersøgelse hos en grundig dyrlæge.

Hunden kopierer dit nervesystem

Hunde er ekstremt sensitive overfor deres ejers humør og stressniveau. Deres nervesystemer er skabt til at "spejle" hvad der sker i deres nærmeste omgivelser. De reagerer på subtile ændringer af din kropssprog, stemmeføring og energi.

Og det gælder også selvom du måske ikke selv tænker over, at du opfører dig anspændt.

Hvis du selv er stresset, så vil dit nervesystem give signaler til hunden om, at der er noget som ikke er i orden - og det sender den samme nervemeddelelse tilbage. Således kan du komme til at genskabe dit eget stressniveau i hunden, som så sender det videre.

Adfærdsproblemer hos hunde på en skala fra 1-10

1

Uro og ukoncentreret adfærd, hvor hunden kan kaldes til ro og til sidst kan gøre som den bliver bedt om

2

Uro og ukoncentreret adfærd, hvor hunden svært ved at gøre som den bliver bedt om

3

Uro og ukoncentreret adfærd, hvor hunden ikke kan kaldes til ro eller samle sig til at gøre som den får besked på

4

Hunden kan blive vild og ikke kan kaldes til ro. Den kan finde på at ødelægge udvalgte møbler eller legetøj

5

Hunden ignorerer at den bliver talt til/kaldt på/givet kommando og trækker sig eller løber væk. Hunden kan være destruktiv overfor møbler og legetøj.

6

Hunden reagerer ikke på at talt til/kaldt på/givet kommando og stritter fysisk imod når man prøver alligevel

7

Hunden viser klare dæmpende signaler ved at trykke sig, gemme oh holder øre og hoved lavt. Den kæmper imod hvis man udfordrer hunden

8

Hunden viser farlige afstandskabbende signaler - knurrer og løfter læben

9

Snapper og markerer uden at bide igennem. Kan også lave tilsyneladende udfald uden at advare først

10

Udadfarende adfærd der ofte kan resultere i at hunden knurrer, snapper og bider, hvis man kommer for tæt på eller blot gøre noget, den ikke bryder sig om

AdfærdsproblemVurdering af alvorlighedKortfattet håndtering
Aggression mod ejerMeget alvorligtSøg professionel hjælp fra en adfærdsbehandler eller dyrlæge.
Overdrevet gøenMild til moderatTræn hunden til at være stille på kommando.
Bide i og ødelægge tingModerat til alvorligtSørg for at hunden har tilstrækkelig med aktivering og træning.
Pludselig urenlighedMild til moderatSørg for regelmæssig toilettur og aflær hunden at gøre det inde.
Graver i havenMild til moderatGiv hunden alternative steder at grave og afled dens opmærksomhed.
Frygt og fobierAlvorligtSøg professionel hjælp fra en adfærdsbehandler eller dyrlæge.
TvangshandlingerAlvorligtSøg professionel hjælp fra en adfærdsbehandler eller dyrlæge.
OpmærksomhedskrævendeMild til moderatSørg for tilstrækkelig opmærksomhed og træning af hunden.

 

Hund springer op

Når en hund springer op, vil det typiske være i et forsøg på at få opmærksomhed eller fortælle noget. Samtidig er hunden ikke i stand til at holde sig selv tilbage eller vurdere vigtigheden af det, den vil signalere.

En hund kan springe op i ren glæde og energioverskud, og hvis du leger med hunden og "løber med", vil den naturligvis se det som normal hilse-adfærd.

Nogle hunde kan have meget svært ved at holde på selvkontrollen hvis de har for meget energi i overskud.

For at ændre på dette kan man vise hunden en anden og bedre måde at hilse på. Eksempelvis at du ikke vil se og klappe den før den sidder pænt i "sit".

Agressiv hund der gør (eller snapper) af andre hunde

At snappe og bide er sidste mulighed på en lang skala af signaler en hund kan bruge, hvis den ønsker at skabe afstand til noget, den er bange for eller som ikke passer den.

Hunden der bider er altså blevet presset til grænsen af hvad den vil finde sig i. Vi mennesker kan dog være uenige i hvor den grænse skal ligge. Hvis hunden eksempelvis bider, når du smide den ud af sofaen, kan der nemt opstå et skænderi.

En bange eller utryk hund vil typisk kun bide, når den bliver presset eller forskrækket. Det kan dog være utrolig svært at forudsige hvornår det sker, og det kan derfor ligne at hunden bider "ud af det blå."

Hunde, der har fundet ud af, at de kan få indflydelse eller blive fri for noget, de ikke gider ved at bide, vil oftere ty til den løsning frem for at vise andre signaler først. Det er simpelthen det nemmeste for at blive fri.

I begge tilfælde er den meste effektive løsning at afbryde det, der netop var i gang og lave en afsporing eller en anden opgave, som hunden efterfølgende kan få ros for at have udført rigtigt.

Hund kan ikke være alene hjemme

Hunde er socialt anlagt, og det er derfor unaturligt for hunde at være alene i længere tid af gangen. Det kan læres, men kræver øvelse. Hunde med et forsigtigt eller nervøst sind vil have svære ved at lære det.

Ud over målrettet træning kan det hjælpe at søge efter den eller det hunden søger tryghed i. For nogle er det ting og møbler, for andre er det et andet individ (hund, kat menneske).

Frygt for lyde og fremmede hunde

Frygt for lyde og fremmede hunde er ret almindeligt i hundeverdenen. Det kan vise sig som et skrig eller et aggressivt opførsel, når din hund møder en ukendt person eller andre dyr. Ofte er udadfarende adfærd den sværeste at håndtere. 

For at komme frygten til livs, bør du starte med at belønne din hund for sin rolige adfærd omkring fremmede. Det gælder altså om at undgå de mest stressende situationer og opsøge nogle milde tilfælde, hvor din hun kan have succes med at holde sig i ro.

Det kan desuden hjælpe at have din hund under kommando i de mest stressende situationer. Det kan eksempelvis så simpelt som "sit". Det kræver dog at I har trænet det på forhånd.

Hund vil ikke spise og er kræsen

For langt, langt de fleste hunde, der ikke vil spise og virker kræsne gælder at de rent faktisk bare ikke er sultne. Små hunde, der ikke går ret langt, skal faktisk have skuffende lidt at spise.

Har man i en periode blandet lidt "ekstra lækker i", fodret med hånden eller stået på hovedet, for at få hunden til at spise, vil hunden naturligt nok blot vente til du gør det igen.

Måske skal man have dyrlægens hjælp til at føles sig sikker på, at hunden rent faktisk ikke er syg, men derfra er det bestemt muligt at lave om. Jeg har indtil videre ikke mødt en hund, der blev syg af at sulte sig selv. Katte måske, men ikke hunde.

Hund vil ikke gøre som jeg siger

For at en hund skal kunne gøre som du siger, kræver det to ting. Den skal vide, hvad du faktisk mener, og den skal have selvkontrollen nok til at gøre det, også selvom den havde en sjovere eller mere spændende tanke.

Det hjælper at træne i det små og i situationer, hvor der ikke foregår noget andet mere spændende. Hunden skal nærmest "falde over" at udføre opgaven korrekt.

Når den flere gange har fået ro for at gøre noget korrekt, vil det blive nemmere for den at også gøre i det i mere forvirrende omgivelser.

Hund trækker i snoren

En hund trækker i snoren fordi den ikke har selvkontrol til at lade være og at den samtidig nok heller ikke er klar over, at det er forkert. Den kan måske godt forstå at du er irriteret og trækker hunden tilbage i snoren, men den kan ikke lave kobling til, at det skyldes dens egen opførsel.

Har en hund været alene hjemme noget af dagen, og set frem til gåturen, vil hunden humør ofte også trække den frem. I det tilfælde skal der meget selvkontrol til at holde sig selv tilbage.

Løsningen vil være at du tydeligt viser hunden at du vil have den til at gå pænt ved din side, og at du har den "under kommando" hele vejen hen til et sted, hvor den kan løbe mere frit.

Blot at gå en rolig tur, hvor hunden løber roligt frem og tilbage uden at vælte dig, vil for nogle hunde ikke være en mulighed. De trives udelukkende med enten/eller. Enten under kommando ved din side, men den ros, der følger, eller frit på egen hånd, hvor snuden rigtig kan bruges og der kommer fart i benene.

Kan man ændre en hunds adfærd?

Du kan ændre din hunds adfærd, med nogle simple øvelser i nysgerrighed, lydighed og impuls-/selvkontrol. Hvad du så skal gøre ved et specifikt adfærdsproblem hos din hund kommer naturligvis an på problemet selv.

Øvelser i selvkontrol handler basalt om rose hunden for at være tilbageholdende overfor noget, den ellers har lyst til (impuls til) at opsøge. Du kan lære mere om impulskontrol hos hunde i den her podcast på Succes I Veterinær Praksis...

Øvelser i lydighed starter i det helt små med at sidde pænt i "sit" eller "gi' pote" inden hunden får en godbid. Den slags kan trænes dagligt og hjemme i rolige omgivelser, hvorefter det kan bruges i mere og mere pressede situationer. Det kan hjælpe hunden til tryghed i, at den kan udføre noget korrekt og for ros for det.

At udfordre en hunds nysgerrighed kræver lidt mere tid og overskud, men kan give meget vigtige færdigheder. Det gælder særligt hunde, der er nervøst anlagt. Kort fortalt roser man hunden for selv at være opsøgende i opgave løsning. Et simpelt eksempel kunne være at udforske en tom papkasse.

Hvordan irettesætter man en hund?

At holde fast øjenkontakt, knurre eller "skubbe" hunden baglæns ved at gå bestemt frem imod den er ofte de meste effektive metoder at irettesætte en hund på. Det kan også være fornuftigt at "lukke dit kropssprog" ved at lægge armene over kors og vende skulderen til, hvis hunden har en meget anmassende opførsel.

Det hjælper typisk ikke at skælde ud, selvom det kommer jeg selv også til, hvis jeg bliver presset hårdt nok. Hunden forstår måske godt, at der er noget, den gør forkert, men ikke hvad den skal gøre i stedet.

Det kan være udemærket at sætte en klar grænse for hunde, der tester dig af, men mere forsigtige hunde kan tage skældud meget nært.

Du kan dog godt være både bestemt og konsekvent overfor din hunden uden at være hård og skælde ud. Detaljen ligger i om du forventer at en opgave bliver udført, når du har bedt om det, eller om du ser igennem fingrer med at hunden slipper udenom.

Positive forstærkninger

Positive forstærkninger er en effektiv måde at træne din hund på og få dem til at lære den ønskede adfærd. Dette kræver tålmodighed og tid, men det vil hjælpe med at skabe et sundt bånd mellem dig og din hund.

Når du begynder at træne din hund ved hjælp af positive forstærkninger, skal du finde ud af, hvilke typer belønninger der motiverer dem mest. Det kan være godbidder, legetøj eller ros fra dig.

Når du har fundet ud af dette, skal du gentage processen igen og igen for at sikre, at adfærden bliver indarbejdet. Positive forstærkninger er en fantastisk måde at træne din hund på og den mest langtidsholdbare og effektive måde at "irresætte" en hund på.

En hund vil altid gøre det rigtige hvis den ved hvordan, og den har evnen. Det er langt mere effektivt at rose for korrekt adfærd, end det er at skælde ud for forkeret.

Andre ofte stillede spørgsmål

Kan hunde være psykisk syge?

Hunde bliver ikke psykisk syge som vi kender det hos mennesker, men kan have en højst uheldig adfærd, der kan en ellers blid og sød hund farlig for mennesker. Hunden kan også have sygdomme som demens og hormonsygdomme, der påvirker deres mentale helbred.

Kan man ændre en hunds adfærd?

Det er muligt at ændre en hunds adfærd, også for ældre hunde, men det kræver træning og konsekvent opfølgning fra ejerens side. Der findes forskellige metoder og træningsprogrammer til at ændre uønsket adfærd hos hunde.

Hvorfor bider en hund pludselig?

En hund kan bide pludselig af årsager, såsom frygt, stress, smerte, beskyttelse af territorium eller ejer, eller fordi den er aggressiv. Det er vigtigt at identificere årsagen til hundens adfærd for at kunne tackle problemet på en effektiv måde.

Hvordan skælder man en hund ud?

Det er ikke anbefalelsesværdigt at skælde en hund ud, da det kan forværre dens adfærd og skade forholdet mellem hund og ejer. Det er bedre at fokusere på positiv forstærkning og belønningstræning for at opnå ønsket adfærd fra hunden.

Hvis der er behov for at afværge uønsket adfærd, kan man bruge en bestemt lyd eller kommando for at aflede hundens opmærksomhed og træne den til at reagere på denne i stedet.

Om dyrlægen

Søren Drimer Pejstrup har været dyrlæge i over 10 år og brænder for at hjælpe hunde og katte til et lang og sundt liv.

Det er Sørens og Spørg Dyrlægens mission at øge vores kæledyrs livskvalitet igennem viden og formidling.

Har du fået svar på dine indledende spørgsmål her, kan du fokusere på de svære ting hos dyrlægen - mere viden giver mere tryghed, bedre behandling og sundere dyr!


Tags

Hundens adfærd og mental balance


You may also like

Hvad hjælper på vokseværk?

Hvad hjælper på vokseværk?
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Spørg Dyrlægen ... for dyrenes skyld