juni 21

0 comments

Den nye kattelov 2021 (på almindelig dansk)

Vi har faktiske endnu ikke en egentlig en kattelov i Danmark. Til gengæld indeholder Dyrevelfærdsloven og Mark- og vejfredsloven det, vi skal vide om katte.

More...

Der er et generelt krav om, at husdyr og kæledyr skal holdes inde på egen grund. Det er jo altså noget af en udfordring diskutere med en udekat. Et godt naboskab og nogle gode aftaler med naboerne er derfor langt det bedste.

Der er endnu ikke noget krav om at katte SKAL være mærket, men er din kat ikke det, må andre samle den op, tage den til sig eller videreformidle den.

Uddrag af Mark- og vejfredsloven (bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred)

adDress

Add Icon

Txt

Kapitel 1: Almindelige betingelser

§ 1.

Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget.

Stk. 2. Under husdyr henregnes pelsdyr, som er opdrættet i fangenskab, og tamkaniner. Såfremt et i fangenskab opdrættet pelsdyr undslipper og ikke indfanges inden 2 måneder, anses det som vildt. Afkom, der følger moderdyret, er underkastet de for dette gældende bestemmelser.

Stk. 3. Loven omfatter ikke hunde.

Kort fortalt betyder paragraf 1 at alle her pligt til at holde egne dyr på ens egen grund, og at regel også gælder mink/fritter og kaniner, men ikke hunde.

 

 

§ 2. Det ansvar, som efter denne lov er forbundet med, at husdyr kommer ind på anden mands grund, indtræder også, når husdyr kommer ind på en dets ejer tilhørende ejendom, hvorover en anden har udelukkende brugsret.

Stk. 2. Som besidder benævnes i denne lov enhver, der holder husdyr, uanset om ejendomsretten over disse tilkommer en anden.

Stk. 3. De i nærværende lov for veje givne bestemmelser omfatter tillige gader, pladser og stier.

 

 

Vi har faktiske endnu ikke en egentlig en kattelov i Danmark. Til gengæld indeholder Dyrevelfærdsloven og Mark- og vejfredsloven det, vi skal vide om katte.

Der er et generelt krav om, at husdyr og kæledyr skal holdes inde på egen grund. Det er jo altså mare noget af en udfordring diskutere med en udekat. Et godt naboskab og nogle gode aftaler med naboerne er derfor langt det bedste.

Der er endnu ikke noget krav om at katte SKAL være mærket, men er din kat ikke det, må andre samle den op, tage den til sig eller videreformidle den.

 

Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven)

Kapitel 1: Almindelige bestemmelser

§ 1.

Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget.

Stk. 2. Under husdyr henregnes pelsdyr, som er opdrættet i fangenskab, og tamkaniner. Såfremt et i fangenskab opdrættet pelsdyr undslipper og ikke indfanges inden 2 måneder, anses det som vildt. Afkom, der følger moderdyret, er underkastet de for dette gældende bestemmelser.

Stk. 3. Loven omfatter ikke hunde.

 

Kort fortalt betyder paragraf 1 at alle her pligt til at holde egne dyr på ens egen grund, og at regel også gælder mink/fritter og kaniner, men ikke hunde.

 

 

§ 2. Det ansvar, som efter denne lov er forbundet med, at husdyr kommer ind på anden mands grund, indtræder også, når husdyr kommer ind på en dets ejer tilhørende ejendom, hvorover en anden har udelukkende brugsret.

Stk. 2. Som besidder benævnes i denne lov enhver, der holder husdyr, uanset om ejendomsretten over disse tilkommer en anden.

Stk. 3. De i nærværende lov for veje givne bestemmelser omfatter tillige gader, pladser og stier.

 

 


Tags


You may also like

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

E-bog for hundeejere... 

Få simple tricks til en bedre hverdag