Håndtering af udvalgte konkrete symptomer (29. marts 2023)

  • Røde og kløende poter (inkl furunkulose)
  • Tilstoppede og betændte ører
  • Hudbetændelser (inkl hotspot)
  • Fældning og dårlig pelskvalitet (inkl lungtgener)
  • Diarre og tarmbetændelse (inkl. Giardia)
  • Slimhindeirritation (luftveje og øjne)